Nieuws
Publicatiedatum: 24 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Schrappen regels gezond werk

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de wetgeving voor gezond en veilig werken vereenvoudigen. Daarbij krijgen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid om een eigen beleid te maken. Dit schreef de staatssecretaris onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Oplettende rol ondernemingsraad steeds belangrijker

De Krom wil de regelgeving gelijk trekken met Europese regelgeving. Nederland heeft wat arbo betreft veel aanvullende regelgeving. Het plan van De Krom houdt dus in dat deze aanvullende arboregels zullen worden geschrapt. De nadruk zou meer moeten komen te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties. De voorstellen van De Krom kunnen gevolgen hebben voor de OR. Als wetgeving verdwijnt dan wordt de oplettende rol van de OR steeds belangrijker. Maak gebruik van uw initiatiefrecht om voorstellen te doen en het instemmingsrecht. Dit recht heeft u als het gaat om arbeidsomstandigheden, gezond en veilig werken.