Nieuws
Publicatiedatum: 29 juli 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Bestuurder ontslagen

Top op de schop bij omroep L1

Drie van de vier leden van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Limburgse omroep L1 stappen per 1 augustus op. Alleen Barbara van Hussen, die namens de Ondernemingskamer in de raad zit, blijft aan. Eind juni had de RvC Peter Elbers, de bestuurder van L1, al op non-actief gezet. Elbers verlaat de omroep definitief per 1 oktober.

Ruzie met de OR

Het vertrek volgt op een reeks van incidenten en flinke ruzie tussen bestuurder, RvC en de ondernemingsraad. Op 27 april nam de Ondernemingskamer het besluit tot extra toezicht en begeleiding bij L1.