Nieuws
Publicatiedatum: 26 februari 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Tweede Kamer akkoord met wijziging WOR

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Door de nieuwe WOR is het GBIO verdwenen, maar het scholingsrecht van OR-leden zeker niet! In artikel 22 staat expliciet dat alle kosten voor kwalitatief goede scholing voor rekening komen van de werkgever. Verder krijgen ondernemingsraden straks het recht op duidelijkere informatie over de zeggenschapsverhoudingen binnen internationale concerns (artikel 31, lid 3) en wordt de rol van de bedrijfscommissie anders.

Geen verplichte bemiddeling bedrijfscommissie
De verplichte bemiddeling in het kader van de geschillenprocedure komt te vervallen (artikel 36, lid 3 en 4). Dat betekent dat OR en bestuurder die een geschil hebben niet meer verplicht langs de bedrijfscommissie voor bemiddeling hoeven. Uw OR kan dan rechtstreeks naar de rechter. Ook hoeft de OR straks geen kopie van het OR-reglement meer te sturen naar de bedrijfscommissie. Zodra de Eerste Kamer instemt met het voorstel, is de wijziging van de WOR een feit.