Nieuws
Publicatiedatum: 10 oktober 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Vrouwen in top bedrijfsleven

Vrouwen niet gevoelig voor voltijdsbonus

Een bonus voor een volledig dienstverband zal vrouwen met oudere kinderen niet over de streep trekken om meer uren te gaan werken. In de eerste plaats is geld voor de meesten geen drijfveer. Zo zijn factoren zoals leuk en inhoudelijk interessant werk belangrijker dan het uitbreiden van het dienstverband. Dat blijkt uit het rapport ‘Eens deeltijd, altijd deeltijd’ dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op 28 september heeft gepubliceerd.

Andere maatregelen

Het huidige beleid met verlofregelingen en kinderopvang is vooral gericht op moeders met jonge kinderen. Vrouwen met oudere kinderen hebben andere wensen, zoals een betere levensloopbegeleiding, arrangementen voor dagopvang voor kinderen die nog naar school gaan en meer begrip van werkgevers. Als werkgevers en overheid hun beleid aanpassen op de wensen van moeders met oudere kinderen is het arbeidspotentieel groot, want deze groep beslaat de helft van werkende vrouwen in deeltijd.

Maatschappelijk debat

Uit het onderzoek van het SCP blijkt verder dat twee derde van de werkende vrouwen na de geboorte van hun kinderen in deeltijd gaat werken en dat blijven doen, ook als de kinderen ouder zijn of het huis uit zijn. Het SCP roept dan ook op tot een breed maatschappelijk debat over hoe we betaald en onbetaald werk willen organiseren in de toekomst.