Nieuws
Publicatiedatum: 16 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Werkgever moet zelf bedrijfsongeval onderzoeken

De arbeidsinspectie legt een groot deel van het onderzoek naar meldingsplichtige bedrijfsongevallen bij de werkgever neer. De arbeidsinspectie blijft weliswaar de ongevalslocatie bezoeken, maar vanaf 1 januari is de werkgever verplicht binnen vijftien werkdagen onderzoek te doen naar het gemelde ongeval, een rapportage plus verbeterplan op te stellen en ter goedkeuring aan de inspectie voor te leggen.

Inspectie onderzoekt

Meldingsplichtig zijn arbeidsongevallen op de locatie van de werkgever waarbij een werknemer in het ziekenhuis terecht komt, blijvend letsel overhoudt of zelfs overlijdt. De inspectie blijft zelf onderzoek doen bij een dodelijk ongeval, wanneer het slachtoffer jonger is dan achttien, wanneer het ongeval grote maatschappelijke impact heeft, als bij het bedrijf al vaker ongelukken zijn gebeurd, of als er een familielid van de werkgever bij het ongeluk betrokken is.

Werkgever onderzoekt

De melding van een bedrijfsongeval kan door de werkgever of de werknemer worden gedaan of door de ondernemingsraad. Ook die kan naar de arbeidsinspectie. Volgens artikel 12, lid 4 van de Arbowet heeft de OR het recht de arbeidsinspectie bij een bezoek op locatie te vergezellen en met de inspectie te overleggen zonder dat anderen daarbij aanwezig mogen zijn.