Nieuws
Publicatiedatum: 20 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
loonsverhoging

Werkgevers: matig de structurele loonsverhoging

Terwijl de vakbonden steeds vaker acties aankondigen om hun looneisen kracht bij te zetten, roept werkgeversvereniging AWVN juist op structurele loonsverhoging te matigen. Uit het vorige week gehouden onderzoek  onder 170 van hun leden blijkt 70% van de werkgevers al aan (eenmalige) koopkrachtreparaties te doen of te willen doen. AWVN meldt op 14 december dat dit reden genoeg is om juist geen structureel veel hogere lonen af te spreken met de vakbonden.

‘Onderhandelingen harder’

AWVN geeft verder aan dat de sfeer bij de cao-onderhandelingen harder is geworden. Vakbonden komen met hogere looneisen en ‘lijken niet geneigd de fikse koopkrachtreparatie van het kabinet mee te wegen’. Ook vindt AWVN dat de inflatie is overschat sinds het CBS is overgestapt op de Europese rekenmethode voor inflatie. Die valt veel hoger uit dan de oude methode. Dat er straks ook weer een nieuwe rekenmethode komt, ‘wordt door de vakbonden niet meegewogen’.

Cao-lonen met 3,6% gestegen

Afgelopen oktober zijn opnieuw hogere loonafspraken gemaakt in nieuwe cao’s. Het gaat om een gemiddelde van 6,4%. In september was dat nog 4,4%. In totaal zijn tot en met november 305 nieuwe cao’s afgesloten, voor in gezamenlijk 2,8 miljoen werknemers. De gemiddelde afgesproken loonstijging tot en met oktober bedraagt 3,6%. Een belangrijk deel van de cao’s moet in december nog worden afgesloten.

Vertraging

Loonafspraken lopen altijd achter de inflatie aan. Deze vertraging komt omdat cao’s niet elk jaar worden afgesloten, maar vaak over meerdere jaren. Ook komt het doordat onderhandelingen vaak maanden in beslag nemen. Tot slot gelden de nieuwe afspraken ook pas per ingangsdatum van de nieuwe cao, die soms nog maanden verder ligt. De angst van werkgevers is dan ook altijd dat tegen de tijd dat de hogere loonafspraken in werking treden de economie of de arbeidsmarkt ten nadele is veranderd.

Vertraging

Loonafspraken lopen altijd achter de inflatie aan. Deze vertraging komt omdat cao’s niet elk jaar worden afgesloten, maar vaak over meerdere jaren. Ook komt het doordat onderhandelingen vaak maanden in beslag nemen. Tot slot gelden de nieuwe afspraken ook pas per ingangsdatum van de nieuwe cao, die soms nog maanden verder ligt. De angst van werkgevers is dan ook altijd dat tegen de tijd dat de hogere loonafspraken in werking treden de economie of de arbeidsmarkt ten nadele is veranderd.

OR en AVR

Valt jullie organisatie niet onder cao, maar hebben jullie een eigen AVR? Hou dan goed de maandelijkse percentages van loonafspraken van het AWVN in de gaten. Het is verstandig tenminste de cao-ontwikkeling te volgen.