Nieuws
Publicatiedatum: 7 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Flexibel werk

Werkgevers willen flexibeler cao’s

AWVN, die namens werkgevers de cao-onderhandelingen doet, wil de arbeidsvoorwaarden in cao’s flexibeler maken. Cao’s zijn nu dermate star dat organisaties niet kunnen inspringen om de gevolgen van de coronacrisis te minimaliseren. Vaste loonkosten, rigide arbeidstijden en vastomlijnde functies zorgen dat organisaties niet wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op de huidige crisis. Dus moeten de cao’s flexibeler, aldus AWVN-directeur Raymond Puts.

Wendbaar bedrijf

Bedrijven kunnen zich moeilijk aanpassen aan de huidige crisis, omdat in de cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden in de weg staan. De loonsom kan alleen worden verlaagd door ontslag, het inhalen van productie kan niet door vaste arbeidstijden en vaste functiedefinities staan het inzetten van personeel op andere plekken in de weg. De werkgeverspartij wil daarom een meer flexibele cao, om bedrijven wendbaar te maken in tijden van crisis. Het tijdelijk verlagen van het loon en het inzetten van personeel op een andere plek behoort tot deze plannen.

Vakbond

Puts doet een oproep aan de vakbonden om de komende jaren mee te werken aan meer flexibele arbeidsvoorwaarden in de cao’s. Meer flexibiliteit kan juist zorgen voor meer zekerheid bij werknemers over hun baan en inkomsten. ‘Dit is ook in het belang van de werkenden, de leden van de vakbonden’ aldus Puts. Of AWVN haar zin krijgt, is nog maar de vraag. De vakbonden, die namens de werknemers aan de cao-onderhandeltafel zit, gaan hier niet zomaar mee instemmen. Grote kans dus dat de plannen stranden aan de onderhandeltafel.

Ondernemingsraad

Heeft of volgt uw organisatie geen cao, dan moet uw bestuurder eerst instemming vragen bij uw OR voor elke wijziging van arbeidsvoorwaarden. Zeg niet zomaar ja, maar bedenk wat de gevolgen kunnen zijn. Zo heeft een tijdelijke loonsverlaging niet alleen effect op de portemonnee van nu, maar verlaagt ook de grondslag voor een uitkering als uw organisatie failliet gaat. Neem in zo’n geval een advocaat of adviseur in de hand.