Nieuws
Publicatiedatum: 23 september 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Meer geld voor werknemers

Wetsvoorstel SP geeft OR in grote organisaties meer inspraak

De Tweede Kamerfractie SP heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aantal wetsvoorstellen gelanceerd om werknemers meer te laten meeprofiteren van de winst van een bedrijf en te zorgen voor een sterkere medezeggenschap. Het gaat om de Wet eerlijk beslissen en Wet eerlijk delen. Of de wetsvoorstellen veel kans van slagen hebben, valt te betwijfelen. Als oppositiepartij zal de SP waarschijnlijk geen meerderheid behalen in de Tweede Kamer.

Wet eerlijk delen

De Wet eerlijk delen wil een eerlijke verdeling van de winst voor de werknemers van een organisatie regelen. Dit zou gelden voor grote organisaties vanaf 100 werknemers. De wet regelt dat de OR de bestuurder kan opdragen om een administratiekantoor op te richten waar uiteindelijk 10% van de aandelen van het bedrijf naartoe worden overgedragen. Dit kantoor moet ervoor zorgen dat een deel van de winst bij iedere werknemer terecht komt. Werknemers krijgen dan een pro-rato deel van de winst, afhankelijk van het aantal uur dat iemand werkt. Het administratiekantoor wordt bestuurd door OR-leden.

Wet eerlijk beslissen

Met de Wet eerlijk beslissen wil de SP twee belangrijke punten toevoegen aan het instemmingsrecht van OR’en van organisaties met 100 of meer werknemers.

  • De OR moet instemmingsrecht krijgen over alle onderwerpen waarover zij nu adviesrecht heeft.
  • De OR moet instemmingsrecht krijgen bij voorgenomen besluiten over de verhoging van beloningen voor bestuurders en commissarissen.

Ook stelt de SP voor dat ondernemingsraden een instemmingsaanvraag kunnen voorleggen aan de achterban. Wanneer de OR hiervoor kiest moet de OR de uitslag van de achterbanraadpleging opvolgen.

Vaste verkiezingsdag

Tot slot wil de SP een vaste datum voor OR-verkiezingen (artikel 6 WOR). De verkiezingen moeten plaatsvinden op 1 mei of de eerste werkdag na deze datum, voordat de oude OR aftreedt. Het wetsvoorstel wil artikel 12 van de WOR uitbreiden en hierin vastleggen dat OR-leden in het vervolg aftreden in de eerste vergadering na de uitslag van de verkiezing voor de nieuwe OR.