Nieuws
Publicatiedatum: 14 juli 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Thuiswerken

Wetvoorstel werken waar je wilt door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen. Dat biedt de werknemer meer kans op thuiswerken. De werknemer kan een verzoek doen aan de werkgever, die daar in redelijkheid en billijkheid op moet reageren. Alleen bij een zwaarwegend belang kan de werkgever weigeren. Het wetsvoorstel geldt voor organisaties vanaf tien medewerkers.

Wet flexibel werken

Tot nu toe konden met een beroep op de Wet flexibel werken (Wfw) een keer per jaar een verzoek indienen om werktijden, arbeidsduur of arbeidsplaats aan te passen. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats kon de werkgever met de Wfw in de hand makkelijk naast zich neerleggen. Met de Wet werken waar je wilt komt daar nu verandering in. Wel is de keuze van de arbeidsplaats beperkt tot of de werklocatie, of thuis.

Zwaarwegend belang

Een werkgever kan een verzoek van een werknemer om arbeidsplaats te wijzigen alleen nog afwijzen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zoals zware financiële en administratieve lasten, als het teambelang wordt geschaad of de samenwerking met collega’s in gevaar komt. Bij de afweging van het verzoek telt voortaan ook het welzijn van de medewerker mee. Werkgevers moeten vanaf nu een serieuze afweging maken tussen het belang van de werknemer, het team en de organisatie.