Nieuws
Publicatiedatum: 17 juli 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Zomervakantie! Besluitvorming uitgesteld?

Gaat u, tegelijkertijd met vele OR-collega’s, binnenkort genieten van uw welverdiende zomervakantie? Let dan goed op. Het komt regelmatig voor dat bestuurders van deze gelegenheid misbruik maken door een of meerdere besluiten zonder raadpleging van de OR door te voeren. Wijs uw bestuurder op de quorumregeling, zoals vastgelegd in de WOR artikel 14. Daarin staat dat in het OR-reglement moet zijn vastgelegd hoeveel OR-leden aanwezig moeten zijn om een vergadering te kunnen houden.

Geldige besluitvorming

Breng van tevoren in kaart hoeveel OR-leden er wél aanwezig zijn. Controleer in uw reglement hoeveel OR-leden er bij een OR-vergadering aanwezig moeten zijn om geldige besluiten te kunnen nemen. Breng indien nodig uw bestuurder op de hoogte van het feit dat instemmings- en adviesplichtige besluiten moeten worden uitgesteld tot na de vakantieperiode.

Nietigheid inroepen

Komt u er bij thuiskomst achter dat uw bestuurder toch uitvoering heeft gegeven aan een instemmingsplichtig besluit? Dan is dat besluit nietig volgens WOR artikel 27 lid 5. Wel moet u tijdig een schriftelijk beroep doen op de nietigheid van dit besluit. Dit dient u te doen binnen een maand nadat uw bestuurder aan uw ondernemingsraad het besluit heeft medegedeeld of dat aan uw ondernemingsraad blijkt dat hij uitvoering geeft aan het besluit. Gebruik daarvoor deze modelbrief.