Nieuws
Publicatiedatum: 23 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Zwangere werknemers

Zwangere vrouw nog altijd de dupe op arbeidsmarkt

43% van de werkende vrouwen heeft te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Dat blijk uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, gepubliceerd op 20 november 2020. In vergelijking met de eerdere onderzoeken in 2016 en 2012 zegt het College dat er nog niks is verbeterd aan de positie van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt. Het College wil betere voorlichting voor werkgevers en werknemers en een vertrouwenspersoon bij organisaties als aanspreekpunt voor zwangeren die met discriminatie te maken krijgen.

Feiten

Niet alleen een andere baan, maar ook het behouden van de huidige baan is niet makkelijk voor een zwangere werknemer. Uit onderzoek van het College onder 1150 werkende vrouwen blijkt dat één op de vijf voor een nieuwe baan is afgewezen vanwege haar zwangerschap, moederschap of het hebben van een kinderwens. Eén op de drie vrouwen die een nieuw contract mocht ondertekenen, zag het contract op het laatste moment wijzigen of zelfs van tafel verdwijnen. 49% van de ondervraagden met een tijdelijk contract kreeg geen verlenging of geen vast contract, vermoedelijk vanwege de zwangerschap. Ook heeft een kwart van de ondervraagden het vermoeden dat zij betere arbeidsvoorwaarden misloopt zoals promotie en salarisverhoging, zodra bekend is dat zij zwanger is of wil worden. Tot slot weet ongeveer een derde van de ondervraagden te herkennen dat zij wordt gediscrimineerd vanwege haar zwangerschap en maakt slechts 11% hier melding van.

Gelijke behandeling

Het College wil meer voorlichting voor werkgevers en werknemers. Een vertrouwenspersoon kan fungeren als aanspreekpunt voor vrouwen die vermoeden te worden gediscrimineerd vanwege hun zwangerschap. Ook wil het College dat de overheid strenger toeziet op naleving van de Wet gelijke behandeling (WGB) om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan.

OR

Als OR heeft u een belangrijke rol in uw organisatie met betrekking tot de gelijke behandeling van werknemers. Artikel 28 lid 3 van de Wet op ondernemingsraden (WOR) legt vast dat waken tegen discriminatie op de werkvloer een kerntaak is van de OR. Dit is dan ook zeker van toepassing bij zwangere werknemers. Een gedragscode antidiscriminatie kan helpen discriminatie binnen de organisatie tegen te gaan. Gebruik uw initiatiefrecht om een gedragscode voor te stellen. Gebruik dit model om een gedragscode antidiscriminatie op te stellen.