Nieuws
Publicatiedatum: 27 mei 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Hoge Raad: werkgever mag gezonde bedrijfslunch belastingvrij verstrekken

Zolang het verstrekken van een gezonde bedrijfsmaaltijd logisch voortvloeit uit het gezondheidsbeleid van de werkgever, mag de werkgever zo’n lunch wel degelijk belastingvrij verstrekken aan de werknemer. Een beroep op de gerichte arbovrijstelling uit de Werkkostenregeling is dan terecht. Dat heeft de Hoge Raad bepaald op 24 mei, door eerdere uitspraken van een lagere rechter en de belastinginspecteur te vernietigen. Dit geldt echter alleen voor de situatie van vóór 2022. Na 2022 valt de gezonde bedrijfsmaaltijd niet meer onder de gerichte arbovrijstelling uit de Werkkostenregeling..

Gezondheidsbeleid

Normaal stelt de fiscus dat de kosten van de gratis verstrekking van maaltijden op het werk behoren tot het loon van die werknemer. En daar moet dus loonbelasting over betaald worden. De enige uitzondering geldt voor maaltijden met een ‘meer dan bijkomstig zakelijk karakter’. Nu blijkt er dankzij jurisprudentie dus nog een nieuwe uitzondering. Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad: mag een werkgever maaltijden ook belastingvrij aan zijn werknemers aanbieden als ze aantoonbaar gezond zijn én de verstrekking gebaseerd is op goed vastgelegd preventief gezondheidsbeleid.

200 gram groente per persoon

Uit het Financieele Dagblad van 24 mei is af te leiden dat het gaat om Koppert Cress, een beroemde Westlandse kruidenkweker. In het arbobeleid staat expliciet dat de werkgever alleen gezond eten aanbiedt met ten minste 200 gram groenten per maaltijd. En dat maaltijden verder voldoen aan de criteria van de ‘ideale kantine’, zoals opgesteld door het Voedingscentrum en aan de criteria van Dutch Cuisine. Dit betekent geen toegevoegd suiker en zout en een verhouding plantaardig-dierlijk van 80-20. Koppert Cress krijgt nu € 63.000 aan te veel betaalde loonbelasting terug over de boekjaren 2017 en 2018. [ECLI:NL:HR:2024:745]