Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 januari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Vergadering

Wat is een GOR?

Een GOR betekent groepsondernemingsraad. Wanneer er binnen een organisatie bepaalde onderdelen zijn met elk een eigen ondernemingsraad, maar met een grote mate van samenhang onder gemeenschappelijke leiding, dan kan het nuttig zijn om een GOR in te stellen. In een GOR zitten OR-leden uit de daaronder vallende ondernemingsraden. Er is hier, net als bij de COR, sprake van getrapte medezeggenschap omdat de leden van de GOR niet rechtstreeks door het personeel gekozen worden, maar worden afgevaardigd door de onderliggende OR’en. Lees meer over de GOR in deze checklist.