Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
OR-lidmaatschap

Mag een OR-lid aanblijven bij een functieverandering?

Natuurlijk mag dat. Is een OR-lid eenmaal gekozen, dan kan hij of zij de hele zittingstermijn aanblijven. Dus ook als de functie verandert of het OR-lid bijvoorbeeld op een afdeling terechtkomt die onder een andere kiesgroep van dezelfde OR valt. Er zijn alleen een paar uitzonderingen.

Buiten de organisatie gaan werken

Ten eerste: het lidmaatschap eindigt van rechtswege als het OR-lid niet ‘binnen dezelfde organisatie’ werkzaam blijft. Dat staat in artikel 12 lid 3 Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ingewikkelder ligt dat in grote organisaties die uit meerdere bedrijfsonderdelen bestaan en meerdere ondernemingsraden kennen. Daar is het woord ‘organisatie’ uit de WOR aan te scherpen tot ‘dat deel van de organisatie waarvoor de OR is ingesteld’. Overstap naar een ander bedrijfsonderdeel waar een ander medezeggenschapsorgaan is, betekent dus ook het einde van het lidmaatschap van de ‘oude’ OR.

Bestuurder worden

Ten tweede: het OR-lidmaatschap eindigt logischerwijze als het OR-lid een functie krijgt als WOR- bestuurder. Die wordt ook niet meegerekend bij de ‘in de onderneming werkzame personen’, zoals vermeld staat in artikel 1 lid 4 van dezelfde WOR.