Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 30 september 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Brief aan bestuurder met toelichting OR-budget

De kosten die de ondernemingsraad maakt voor het OR-werk komen natuurlijk voor de rekening van de organisatie. Zo bepaalt de Wet op de ondernemingsraden, Artikel 22 lid 1 en Artikel 23c. Daarin staat dat alle kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR voor rekening van de organisatie komen. Vaak maakt u voorafgaand aan een jaar een begroting van deze kosten. Dat wordt ook wel het OR-budget genoemd. Leg deze begroting voor akkoord voor aan uw bestuurder door middel van deze voorbeeldbrief.