Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2019

Brief aan bestuurder over opschortingstermijn bij niet volgen advies ondernemingsraad

In het adviestraject kan het voorkomen dat uw bestuurder besluit om het advies van de ondernemingsraad niet of niet volledig over te nemen. Zodra de bestuurder dat besluit, gaat de zogeheten opschortingstermijn in. De opschortingstermijn is de periode dat u als ondernemingsraad de tijd heeft om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer. Dat is vastgelegd in artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze termijn bedraagt een maand. Gebruik onderstaande voorbeeldbrief om uw bestuurder op de hoogte te stellen van de opschortingstermijn.