Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 30 september 2019

Brief aan bestuurder over personele samenstelling OR-commissie

Heeft u een OR-commissie ingesteld? Dan moet u dit mededelen aan uw bestuurder. Zo bepaalt artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat de ondernemingsraad zijn voornemen om een commissie in te stellen schriftelijk voor aan de bestuurder moet voorleggen. Daarbij dient u ook de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie te vermelden. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief.