Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 22 oktober 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp
cao-lonen

Brief kosten externe deskundige

U heeft het recht een externe deskundige in te schakelen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw taken als ondernemingsraad. Zo kan een financieel deskundige nodig zijn bij een adviestraject in het geval van reorganisatie. Gebruik deze voorbeeldbrief om uw bestuurder op de hoogte te brengen van de kosten van de externe deskundige. Zorg ervoor dat u een duidelijk kostenoverzicht van de deskundige ontvangt en voeg deze toe als bijlage aan de brief.