Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 1 november 2019

Brief aan bestuurder over werkafspraken tussen OR en bestuurder

Om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen OR en bestuurder goed verloopt, is het handig om aanvullende werkafspraken te maken. De WOR laat namelijk op veel punten ruimte voor interpretatie. Gebruik deze voorbeeldbrief om de bestuurder voor te stellen om extra afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over overleg met de achterban en het moment van een adviesaanvraag.