Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 10 november 2019

Brief aan toezichthouder Artikel 24-overleg

Met deze voorbeeldbrief kunt u de toezichthouder uitnodigen voor het Artikel 24-overleg. De bestuurder is verplicht ten minste twee keer per jaar een artikel-24 overleg te voeren met de OR over de algemene gang van zaken. Artikel 24 is het artikel uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) waarin dit is vastgelegd. Als er een toezichthouder is (RvT, RvC), moet die ook bij dat overleg aanschuiven. Gebruik deze brief om hem of haar uit te nodigen voor dit overleg.