Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 17 oktober 2019

Brief over personele samenstelling OR-commissie

Als ondernemingsraad kunt u besluiten om een OR-commissie in te stellen en enkele (wettelijke) verantwoordelijkheden over te dragen aan deze commissie, bijvoorbeeld een arbocommissie. Voor uw bestuurder is het natuurlijk belangrijk om te weten wie de leden van deze commissie zijn. In een OR-commissie kunnen zowel OR-leden zitting hebben als (interne) deskundigen uit de organisatie zelf. Gebruik deze voorbeeldbrief om uw bestuurder op de hoogte te stellen van de personele samenstelling van uw OR-commissie.