Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 16 september 2019

Verzoek aan bestuurder naleving faciliteiten WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat u als ondernemingsraad recht heeft op bepaalde faciliteiten. Het kan voorkomen dat uw bestuurder de afspraken die hij met u als OR heeft gemaakt over de faciliteiten voor de OR niet nakomt. Bijvoorbeeld dat OR-leden niet vrijgesteld worden van hun gewone werk in de uren dat ze voor de OR werkzaam zijn. Of dat de OR niet of te beperkt op scholing kan omdat de bestuurder onterecht de hand op de knip houdt. Voordat u meteen naar de rechter stapt, kunt u eerst de bestuurder in de gelegenheid te stellen de afspraken na te komen. Dit kan middels deze voorbeeldbrief.