Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze collega’s willen hun vakantieaanvragen vanwege corona intrekken. Mag dat?

Er is weinig in de wet geregeld over het intrekken van verlofaanvragen door werknemers. Laat staan dat een werkgever dat mag weigeren. Misschien staat er iets in uw cao daarover of in uw eigen arbeidsvoorwaardenreglement (AVR). Maar dat is allemaal niet zo waarschijnlijk. Hoogstens staat er dat de werkgever elke werknemer juist in staat moet stellen per jaar minimaal twee weken aaneengesloten vakantie te genieten. Dat is iets anders dan iemand verplichten eerder geplande vakantie op te nemen.

Basis: vrijwilligheid

De werkgever kan in de meeste gevallen dus niks eisen van de werknemers. De wet stelt dat de werknemer in principe zelf bepaalt wanneer hij of zij vakantie opneemt. Daarom ligt het voor de hand dat een werknemer ook een eerder toegekende verlofaanvraag weer in kan trekken. Alleen op basis van vrijwilligheid kan een werkgever, met beroep op het feit dat er door de corona-crisis minder werk is, vragen aan elke individuele werknemer of deze alsjeblieft toch bereid is toch de geplande verlofdagen op te nemen.

Stuwmeer

Stel dat straks niemand op zomervakantie kan vanwege een hele of halve lock-down, dan ontstaat er natuurlijk in het hele land een enorm stuwmeer aan niet opgenomen verlofdagen. Dat wordt een dure en lastige kwestie voor organisaties: ze zullen de werknemers toch een keer in de gelegenheid moeten stellen betaald vakantie op te nemen. En werkgevers zien liever geen verlof als straks, na afloop van de crisis, alle handen nodig zullen zijn om toch nog iets van dit economisch slechte jaar te maken. En dat mogen ze ook grotendeels weigeren met een beroep op bedrijfseconomische belangen. Daarmee verschuift het stuwmeer grotendeels naar het voorjaar van 2021. Omdat het openstaande saldo aan wettelijke vakantiedagen uit 2020 per 1 juli 2021 vervalt, kan er zomaar een hausse aan vakantieaanvragen in het voorjaar komen.