Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 februari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

De bestuurder is het niet eens met de wijziging in het OR-reglement, kan hij hier iets aan doen?

In het OR-reglement wordt een aantal zaken geregeld, grotendeels betreft dit de werkwijze van de OR. Daar heeft uw bestuurder geen zeggenschap over. Wel moet uw ondernemingsraad, alvorens het reglement vast te stellen, uw bestuurder de gelegenheid geven zijn standpunt kenbaar te maken.

Goede toepassing van de WOR

Wel zijn er natuurlijk een aantal (wettelijke) regels waar uw reglement aan moet voldoen. Zo mag het reglement niet in strijd zijn met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) of een goede toepassing van de WOR in de weg staan. Overigens biedt de WOR u de mogelijkheid om op bepaalde punten in uw reglement af te wijken van wettelijke voorschriften. Let op: als u bijvoorbeeld een kleiner of groter aantal OR-leden wil dan de WOR voorschrijft, dan dient u wel eerst toestemming te krijgen van uw bestuurder.