Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
vrije dagen vakantie

Gaan verplichte vrije dagen ten koste van vakantiedagen?

Dat hangt er helemaal van of. Staat er in de cao, arbeidsvoorwaardenregeling (avr) of in de individuele arbeidsovereenkomst dat er verplichte vrije dagen zijn, dan gaan die ten koste van de vakantiedagen van de werknemer. Staat er niks in cao, avr of contract, dan is de verplichte vrije dag een extra, doorbetaalde vrije dag op kosten van de werkgever.

Wanneer verplichte vrije dagen?

Verplichte vrije dagen zijn dagen dat de organisatie gesloten is en de werknemer niet geacht wordt te werken. Denk aan de vrijdag na Hemelvaart of de overige werkdagen in de weken waarin Kerst of Nieuwjaar vallen. Een werkgever mag in principe niet meer verplichte vrije dagen aanwijzen dan dat er in de cao of avr staan. De werkgever stekt jaarlijks na instemming van de OR of PVT vast welke verplichte vrije dagen er zijn. De werkgever moet ook aan de werknemers meedelen om welke dagen het gaat.