Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 augustus 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Functiewaardering

Heeft de OR instemmingsrecht bij aanpassing van functies en schalen?

Dat ligt helemaal aan wat er precies wordt aangepast. Instelling, opheffing en grote wijzigingen in de grondslagen van het functiewaarderingssysteem zijn instemmingsplichtig. Kleine wijzigingen in het functiehuis zijn, zoals de toevoeging van een nieuwe functie aan het systeem, hoeven meestal niet voorgelegd te worden aan de OR. De grens tussen klein en groot is natuurlijk niet zwart-wit. Verschil in interpretatie tussen bestuurder en OR kan aanleiding zijn tot discussie.

Functiewaarderingssysteem

Een kleine, maar significante wijziging van het functiewaarderingssysteem is bijvoorbeeld als de grondslag van vooropleiding leidt tot een andere waardering en beloning. Bijvoorbeeld als het bezit van een diploma eerst reden was tot een hogere inschaling en nu ineens niet meer. Dit ‘kleine’ voorgenomen besluit heeft verstrekkende gevolgen voor de inschaling en daarmee het salaris van bestaande en nieuwe medewerkers. Het toevoegen van nieuw soortige functie aan een schaal is meer een logische aanvulling en daar geldt dan weer géén instemmingsrecht. Uw ondernemingsraad moet dus nagaan of er daadwerkelijk iets essentieels in de waardering van de functies verandert en welke gevolgen dit heeft voor de medewerkers.

Discussie? Nietigheid inroepen!

Hebt u een verschil van mening met de bestuurder in de zin dat uw OR vindt dat er wel sprake van instemming zou moeten zijn en de bestuurder niet? Roep dan voor de zekerheid de zogenaamde nietigheid in van het besluit van de bestuurder door de bestuurder daarover een brief te schrijven. Met de nietigheid moet de bestuurder eerst met u de discussie aan of er wel of geen instemming nodig is. Op basis van goede argumenten. Vraag de nietigheid van het besluit wel aan binnen een maand nadat de OR op de hoogte is gesteld door de bestuurder van de beleidswijziging. Anders is het te laat.

Lees meer over functiewaardering en de rol van de OR in deze checklist.