Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Stemmen

Heeft een medewerker recht op stemverlof?

Ja, in de Wet arbeid en zorg (WAZO) staat dat een werknemer recht heeft op betaald kort verzuimverlof van enkele uren als hij niet kan werken vanwege de uitoefening van het actief kiesrecht (artikel 4 lid 1d). In de cao kunnen ook nog eens aanvullende afspraken zijn gemaakt, kijk daarom altijd uw huidige cao na wat daar over staat.

Is het verlof nog nodig?

Vraagt de werknemer om stemverlof, dan rijst wel de vraag of dat echt nodig is. Stemlokalen hanteren namelijk ruime openingstijden, meestal van 7:30 tot 21:00 uur. Ze zijn dus vaak 13,5 uur open. De maximale arbeidstijd is volgens de Arbeidstijdenwet 13 uur per etmaal, de gemiddelde werktijd ligt tussen de 7 en 8 uur per dag. Het is bijna altijd mogelijk  om buiten werktijd om te stemmen. Is dat zo, dan hoeft de werkgever het verzoek om verlof niet in te willigen.

Machtigen

Bovendien kan een werknemers die door specifieke omstandigheden écht niet van de werkplek weg kan, altijd nog iemand machtigen om voor hem of haar te stemmen. Er hoeft dus geen stem verloren te gaan, ook niet tijdens het werk. Daarmee is kort verzuimverlof voor het actief kiesrecht alleen bruikbaar voor zeer uitzonderlijke gevallen.