Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Hoe betrek je flexwerkers bij de OR?

Flexwerkers, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en medewerkers met een tijdelijk contract zijn vaak minder betrokken bij een organisatie. Hoe zorg je als OR er toch voor dat jullie flexwerkers het gevoel krijgen dat de OR ook voor hun belangen opkomt en ook hun signalen over problemen bespreekt met de bestuurder?

Aanpassen kiesrecht

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Als OR kunnen jullie allereerst het OR-reglement aanpassen op een manier dat:

  • flexwerkers sneller mee mogen stemmen met de OR-verkiezingen dan de wettelijke 15 + 3 maanden;
  • flexwerkers zich ook eerder kandidaat kunnen stellen voor de OR;
  • er een eigen kiesgroep komt voor flexwerkers, of een geoormerkte zetel in de OR.

Vrijstelling

Krijg je een flexwerker in de OR, regel dan vooraf met de bestuurder, het uitzendbureau of de detacheerder dat de vrijstelling en faciliteiten voor jullie OR-werk ook gelden voor flexwerkers. Voor flexwerkers, die een minder goede arbeidsrechtelijke positie hebben, is dit van groot belang.

Vaste Flexcommissie

Tot slot kan je als OR ook een vaste commissie van de OR oprichten, speciaal voor flexwerkers. Daar hebben naast enkele OR-leden ook een paar flexwerkers zitting en daar kunnen specifieke flex-problemen diepgaander worden besproken.