Modellen
Laatst gewijzigd op: 24 mei 2023
Groep mensen commissie

Instellingsbesluit vaste OR-commissie

Wilt u een OR-commissie instellen en een aantal van uw wettelijke bevoegdheden overdragen aan deze commissie? Dan moet u dit goed vastleggen. Dat doet u in een instellingsbesluit. Gebruik dit model om afspraken vast te leggen over de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de door u in te stellen commissie.