Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Ontslag van een OR-lid

Ik ben OR-lid. Kan ik worden ontslagen?

Een OR-lid mag niet worden ontslagen om zijn of haar OR-werk. Als de bestuurder dus niet tevreden is met de OR-werkzaamheden van het lid, is dat geen reden om hem of haar te ontslaan. Hiervoor heeft een OR-lid ontslagbescherming.

Ook niet OR-leden

De ontslagbescherming geldt niet alleen voor OR-leden, maar ook voor andere medezeggenschappers:

 • PVT-leden;
 • leden van OR-commissieleden;
 • oud-OR-leden, tot twee jaar na afloop van het lidmaatschap
 • medewerkers die zich hebben kandidaat gesteld voor de OR, tot aan de verkiezingen
 • medewerkers die zich hebben ingespannen om een OR in te stellen.

Voorwaardelijke ontslagbescherming

Er zijn wel uitzonderingen. De belangrijkste is dat een OR-lid of een andere medezeggenschapper wèl mag worden ontslagen als de hele organisatie of het deel van de organisatie waar het OR-lid werkt moet sluiten. Of als er sprake is van een ander collectief ontslag, waarbij meerdere arbeidsplaatsen vervallen, zoals bij een reorganisatie. Voorwaarde is dat het OR-lid al wel minimaal 26 weken op dezelfde functie werkzaam is en dat de betreffende arbeidsplaats binnen 26 weken vervalt. Net van de ene naar de andere functie overgeplaatste OR-leden hebben dus wel ontslagbescherming.

Geen ontslagbescherming

In een aantal gevallen is de ontslagbescherming ook niet van toepassing:

 • bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • bij ontslag op staande voet, zolang dat op zwaarwegende en gewichtige redenen is gegrond;
 • bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden;
 • bij opzegging tijdens de proeftijd;
 • bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • bij opzegging door de curator bij de afhandeling van een faillissement;
 • bij wanprestatie.