Nieuws
Publicatiedatum: 18 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

65% OR’en druk met reorganisaties

65% OR’en druk met reorganisaties De recessie vergt het uiterste van organisaties. En dus van ondernemingsraden. Was in 2011 ‘slechts’ de helft (52%) van de OR’en bezig met het onderwerp ‘reorganisatie’ – een veelgebruikt woord voor collectieve ontslagen, in 2012 is dat sterk gegroeid naar twee op de drie (65%) OR’en. Maar liefst 55% van de ondernemingsraden houdt zich dit jaar ook bezig met het thema ‘inkrimping van de organisatie’. Vorig jaar stond dit onderwerp niet eens in de top 10. Hetzelfde geldt voor Het Nieuwe Werken, waar de helft van de medezeggenschappers zich dit jaar over buigt; twee keer zo veel als in 2011. Door velen wordt Het Nieuwe Werken niet alleen gezien als flexibel werken in tijd & plaats, maar ook en vooral als forse bezuiniging op kantoorhuur. Zo blijkt de OR vooral druk met adviseren over bezuinigingsplannen.

Werkkostenregeling hot item
Naast ‘evergreens’ als het adviseren over jaarverslag & begroting en werknemerveiligheid & -gezondheid – altijd goed voor een plek in de top 10 – zijn er een paar nieuwe topics voor de OR in 2012. 56% van de OR’en buigt zich dit jaar over de werkkostenregeling, een nieuwe fiscale regeling over secundaire arbeidsvoorwaarden die uiterlijk per 1 januari 2014 in elke organisatie moet zijn ingevoerd. Dat is 34 procentpunten meer dan vorig jaar. Ook Het Nieuwe Werken is zoals gezegd een belangrijk thema: de helft van alle OR’en (52%) is daar in 2012 mee bezig, tegen een kwart (27%) in 2011. Duurzame inzetbaarheid/leeftijdsbewust personeelsbeleid laat een stijging van 17 procentpunten zien. Deze cijfers komen uit OR Insight 2012, het nieuwe onderzoek naar medezeggenschap, opgezet door Performa in samenwerking met FNV Formaat en VASMO.