Nieuws
Publicatiedatum: 7 juni 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Achterban gedupeerd door nalatigheid COR Honeywell

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van multinational Honeywell laat zijn achterban in de steek door nalatigheid in de adviesprocedure. Het adviestraject betreft de invoering van een nieuw financieel systeem, waardoor medewerkers boventallig worden. De COR adviseerde negatief, maar de bestuurder zette toch door. De COR stapte naar de Ondernemingskamer om het besluit nietig te laten verklaren. Dat lukte niet, de rechter oordeelde dat de COR eerder informatie had moeten opvragen en tijdens de overlegvergadering vragen had moeten stellen. De bestuurder mag het besluit dan ook gewoon uitvoeren, zo bleek onlangs uit het oordeel van het Gerechtshof te Amsterdam.

Reorganisatie door efficiënter proces

Het nieuwe systeem standaardiseert het verwerken van financiële informatie. Functies vervallen omdat het proces efficiënter is en overige werkzaamheden voortaan in bedrijfslocaties in India of Bulgarije worden uitgevoerd. De COR wilde het besluit ongedaan laten maken en de bestuurder weerhouden van het uitvoeren van handelingen. De COR voerde aan dat het besluit van de bestuurder onvoldoende onderbouwd was, de personele gevolgen onduidelijk waren en dat het onvoldoende rekening hield met de Nederlandse organisatie. De Ondernemingskamer (OK) veegde alle argumenten van tafel.

Too little, too late

De OK bespeurde geen flinter onredelijkheid in het besluit van de bestuurder, niet in de inhoud en beweegredenen of in de motivatie. Bovendien strookte het standpunt van de COR niet met zijn eerdere voorlopige advies. De grootste misser van de COR in de adviesprocedure is echter het nalaten van informatie opvragen. De bestuurder had de COR per brief laten weten dat, als er extra informatie nodig is om advies uit te brengen, de COR zijn vragen kon formuleren. Ook had de bestuurder de COR tijdens een vergadering de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Beide opties had de COR onbenut gelaten.