Nieuws
Publicatiedatum: 4 januari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Actualiseer uw OR-reglement digitaal

Sinds kort is er een handige digitale tool van de SER om je eigen OR-reglement te maken of te actualiseren. De OR kan daarmee het reglement eenvoudig geheel op maat maken. Beleg een vergadering, zorg voor een beamer, sluit de laptop aan, ga naar www.or-reglement.nl en bespreek met elkaar alle voorgelegde keuzes. Makkelijker en sneller kan het bijna niet! Er zijn veel aanleidingen om uw OR-reglement aan te passen: voorafgaand aan nieuwe verkiezingen of het instellen van een commissie, of na een fusie, overname of verandering in het aantal OR-zetels.

Gratis maatwerk
Iedere OR moet een actueel reglement hebben waarin de eigen werkwijze, zittingsduur en verkiezingsprocedure vastligt. Bijna alle OR-reglementen zijn gebaseerd op het voorbeeld van de SER. Dat is in juni 2015 voor het laatst geactualiseerd en flink uitgebreid met keuzemogelijkheden op bijna elk onderdeel. Dat leverde een kloek boekwerk in pdf-vorm op van 160 pagina’s. Met de nieuwe tool hoeft u die niet allemaal meer collectief door te lezen. De tool leidt u vanzelf door alle keuzes totdat uw maatwerkreglement compleet is. U kunt ook uw meest recente versie terughalen uit de database om die af te maken of te actualiseren. De tool is nu nog beperkt tot OR’en die verkiezingen houden volgens het personenstelsel. Maar binnenkort volgen ook de modelreglementen voor COR, GOR en OC én de module voor verkiezingen volgens het lijstenstelsel’.