Nieuws
Publicatiedatum: 24 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Werkende moeders

Babyboete komt uit op halvering inkomen vrouwen

Het inkomen van vrouwelijke werknemers daalt gemiddeld met 46% na de geboorte van hun eerste kind. Bij mannen is dat 0%; als zij al (iets) korter gaan werken wordt dat al snel gecompenseerd door een lichte loonstijging. De ‘straf’ op het krijgen van kinderen – ook wel babyboete genoemd – treft dus vooral vrouwen. Dat blijkt uit dataonderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van het Ministerie van OCW.

Achterstand blijft

De babyboete blijft vrouwen ook achtervolgen als de kinderen naar de middelbare school gaan en ze weer (meer) gaan werken. Volgens onderzoeker Yvonne Adema kan het salaris dan weliswaar weer stijgen, maar zullen vrouwen de achterstand niet snel weer inlopen.

Oorzaken

De oorzaak van de inkomensval is dat veel moeders stoppen met werken na de geboorte van hun eerste kind, minder gaan werken of switchen naar werk met minder verantwoordelijkheden. De daling is over de hele linie, met extra effecten bij vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, lager opgeleiden en religieuze groepen.

Werkgevers

De daling is er bijna niet bij vrouwen met een hogere opleiding en loon. Hoewel de keuze om niet meer, minder of anders te werken een privézaak is, kunnen werkgevers wel wat doen. Zo blijkt de babyboete minder groot bij de overheid en de non profitsector, waar vaak beter wordt geanticipeerd op de balans werk-privé en er minder sprake is van ongelijke beloning bij.

Dataonderzoek

Het CPB onderzocht de gevolgen van het krijgen van kinderen op het inkomen van werkende ouders door te kijken naar inkomensdata van 1,1 miljoen werknemers over een periode van tien jaar, van drie jaar vòòr tot zeven jaar na de geboorte van het eerste kind tussen 2005 en 2009.