Nieuws
Publicatiedatum: 10 april 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Blog: Een vijandige overname: wat nu?

Het bod van het Amerikaanse bedrijf Kraft Heinz op Unilever lekte voortijdig via de pers uit en kreeg vervolgens een overdaad aan media-aandacht. Het werd snel duidelijk dat het om een vijandige overname ging en er werd openlijk gediscussieerd over de mogelijke (negatieve) gevolgen daarvan voor de medewerkers van Unilever in Nederland. Het bod werd vervolgens binnen een paar dagen weer ingetrokken. Voorlopig dan. Maar zo’n vijandig bod heeft wel een grote impact op een concern.

Na Unilever volgden de Telegraaf Media Groep (TMG) en nu ook Akzo Nobel. De berichtgeving hierover in de pers leidt tot onrust bij de medewerkers van deze ‘parels‘ van het Nederlandse bedrijfsleven. Reden genoeg om de rol van de medezeggenschap bij dit soort overnames nader te bestuderen.

De OR heeft een aantal formeel-juridische instrumenten om invloed uit te oefenen bij een ‘vriendelijke’ overname. Denk aan het adviesrecht en het spreekrecht tijdens de AVA. Toch blijken deze in de praktijk soms weinig soelaas te bieden. Dit geldt vooral bij een vijandige overname. Dit betekent echter niet dat de OR achterover kan leunen. In deze whitepaper wordt toegelicht hoe een alerte en creatieve OR bij een overname het verschil kan maken. Het is daarbij vooral van belang dat bestuurder en OR elkaar weten te vinden en, met inachtneming van elkaars rollen, een gezamenlijke strategie bepalen.

Let op, ook na de overname heeft de OR nog een belangrijke rol te vervullen. In het vervolgtraject zal hij immers de personele gevolgen van de fusie in goede banen moeten leiden.

Download hier de white paper over de rol van de OR bij overnames.

Barbara van Dam, Paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ernst van Win, Partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen