Nieuws
Publicatiedatum: 2 juli 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Conflict Eneco & ondernemingsraad niet opgelost

De centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco en het energiebedrijf kunnen niet gezamenlijk hun conflict oplossen en hebben de Ondernemingskamer (OK) gevraagd uitspraak te doen. Zo liet Eneco afgelopen week weten. De COR wil dat er drie commissarissen worden geschorst en twee andere commissarissen benoemd. Het rommelt al een tijdje bij Eneco, sinds Eneco in de etalage staat. De afgelopen twee weken hebben de COR en Eneco gesprekken gevoerd om te proberen dit conflict samen op te lossen zonder tussenkomst van de Ondernemingskamer. Nu het overleg mislukt is, zal de OK zich weer over de kwestie buigen en binnen zes weken volgt de uitspraak.

In beroep bij de Ondernemingskamer

De OR kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam beroep instellen, tegen een besluit van de bestuurder als bedoeld in artikel 25 WOR (adviesrecht). Deze beroepsprocedure is geregeld in artikel 26 WOR. De Ondernemingskamer behandelt mogelijke “kennelijk onredelijke” besluiten. Dat zijn besluiten waarbij de bestuurder zich niet houdt aan de voorgeschreven wettelijke procedures. Dat is als hij bijvoorbeeld belangrijke informatie voor de OR achterhoudt of belangen van het personeel veronachtzaamt. Ook als de bestuurder nalaat aan de OR advies te vragen of afwijkt van het advies van de OR is een dergelijk beroep mogelijk.

Meer weten over in beroep gaan bij de Ondernemingskamer? Bekijk deze checklist.