Nieuws
Publicatiedatum: 13 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Controle van werknemers

Controle van de werknemer: grote rol voor OR

Digitale monitoring speelt een steeds grotere rol in het personeelsbeleid van organisaties. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor werknemers. Dat concludeert het Rathenau Instituut in een rapport dat onlangs aan de Tweede Kamer is gepresenteerd.

Robotisering van werknemers

Digitale monitoring wordt ingezet bij het aannemen van nieuw personeel, het meten van werknemersgezondheid en het controleren en aansturen van werknemers. Door corona neemt het belang van digitale monitoring bovendien snel toe. Op verzoek van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer onderzocht Rathenau wat de invloed van die technologische controle is op de kwaliteit van werk. De bevindingen zijn alarmerend: Digitale tools dreigen werknemers te robotiseren. Zo zijn er legio voorbeelden van tools waarbij werknemers van minuut tot minuut in de gaten worden gehouden door geautomatiseerde systemen. Gegevens zoals hoeveel toetsenbordaanslagen een werknemer maakt per minuut of hoe vaak én hoe lang een werknemer naar de wc gaat zijn geen gekke kengetallen meer.

Invloed op werknemers

In een onlangs verschenen rapport aan de Tweede Kamer concludeert het Rathenau Instituut dat digitale monitoring en controle van werknemers verstrekkende gevolgen heeft voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en de privacy van werknemers. Bovendien kan monitoring zorgen voor een flinke toename van stress en werkdruk. Daarom waarschuwt het instituut voor terughoudendheid bij de inzet van dergelijke controlesystemen.

Grote rol ondernemingsraad

Door corona neemt het belang van digitale monitoring binnen veel organisaties snel toe. Heeft de bestuurder binnen jouw organisatie plannen om nieuw privacybeleid, personeelsvolgsystemen of informatiesystemen te gebruiken? Dan heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. De OR heeft als taak de werknemer te beschermen tegen maatregelen die te veel inbreuk doen op de privacy. Ook is het van belang dat monitoring en controle van werknemers niet resulteert in extra werkdruk en stress. Dit komt de veiligheid en gezondheid van werknemers niet ten goede. Als de bestuurder van plan is om dergelijke systemen te gaan gebruiken, heeft u als OR dus de taak om de gevolgen voor werknemers in kaart te brengen en zo nodig voorwaarden te stellen voordat dit beleid werkelijkheid wordt. Als er een risico is op meer werkdruk en stress voor werknemers, dan hoort het nieuwe beleid ook onderdeel te worden van de RI&E, waar de OR nogmaals instemmingsrecht over heeft.