Nieuws
Publicatiedatum: 17 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Diversiteit en inclusiviteit krijgen op de werkvloer geen prioriteit

Diversiteit en inclusiviteit krijgen maar weinig aandacht op de werkvloer. Dit blijkt uit Performa’s HR Trendonderzoek, uitgevoerd onder bijna 2.000 HR-professionals. Slechts 20% van de ondervraagde organisaties heeft een actief diversiteitsbeleid.

Een ruime meerderheid van 66% van de ondervraagden heeft geen enkel beleid op het gebied van diversiteit. Hoogleraar inclusie Jojanneke van der Toorn vindt de uitkomst van het onderzoek niet verassend, aldus aan NOS. ‘Werkgevers zijn zich er onvoldoende van bewust dat hun organisatiestructuur is ingericht op een bepaald type werknemer, de welbekende heteroseksuele witte man zonder beperking.’ Per sector zijn er grote verschillen in hoe groot de rol van diversiteit is. 44% van de organisaties in het Openbaar bestuur zijn bezig met diversiteit, tegenover 15% van de organisaties in de industriële sector.

Wat is de rol van de OR bij diversiteit?

De ondernemingsraad heeft een wettelijke plicht om enerzijds te waken tegen discriminatie op de werkvloer en anderzijds te bevorderen dat gehandicapten en minderheden een kans krijgen binnen de organisatie (artikel 28, lid 3 WOR). Juist nu diversiteit en inclusie veel aandacht krijgen in de maatschappij is het belangrijk om deze taak extra serieus te nemen. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de diversiteit binnen de OR. Als ondernemingsraad aan de slag met diversiteitsbeleid? Bekijk de checklist diversiteitsbeleid en de checklist Vijf tips voor diversiteit in de OR.