Checklists
Laatst gewijzigd op: 2 juni 2022

Vijf tips voor diversiteit in de OR

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat de ondernemingsraad in veel gevallen geen goede afspiegeling is van de organisatie. Waarom moet de OR representatief zijn voor de hele organisatie? En hoe zorgt u ervoor dat  uw ondernemingsraad een goede afspiegeling is van de organisatie? In deze checklist krijgt u vijf tips om aan de slag te gaan met diversiteit.

Waarom moet de OR representatief zijn voor de gehele organisatie?

Een representatieve OR leidt tot een beter gebalanceerde belangenbehartiging van alle groepen medewerkers binnen de organisatie. Als er structureel bepaalde groepen binnen de OR niet vertegenwoordigd worden, dan is de OR minder representatief voor de gehele organisatie. Zo is de kans groter dat u niet alle (deel)belangen behartigt.

Passief kiesrecht voor vrijwilliger en zzp’er

Hebben alle medewerkers in uw organisatie wel passief kiesrecht? Binnen veel organisaties hebben alleen de vaste en tijdelijke medewerkers en de uitzendkrachten passief kiesrecht. De zzp’er en de vrijwilliger kunnen zich niet verkiesbaar stellen. Door middel van een aanpassing in het reglement, waardoor zij ook tot de groep ‘in de onderneming werkzame personen’ behoren, krijgen zij ook recht op passief kiesrecht en kunnen zij zich verkiesbaar stellen voor de OR.

Verkort de termijnen rondom het passief kiesrecht

De tijdelijke en de vaste medewerkers krijgen, volgens de WOR artikel 6 lid 2, pas na zes maanden werkzaam te zijn bij de organisatie passief kiesrecht. Voor de uitzendkrachten ligt deze termijn op 15 maanden. Via een aanpassing van het reglement kunt u deze termijnen verkorten, waardoor medewerkers zich sneller verkiesbaar kunnen stellen.

Zorg voor een goede leeftijdsafspiegeling binnen de OR

Jongeren onder de 35 jaar zijn minder snel geneigd om zich verkiesbaar te stellen voor de OR. Zorg ervoor dat deze groep zich meer betrokken voelt bij de OR. Dat kan door betere communicatie met de achterban. Kijk wat u als OR voor de verschillende leeftijdsgroepen kan betekenen. Dit kunt u uitvragen middels enquêtes of tijdens bijeenkomsten.

Stimuleer deelname aan onderdeelcommissies en werkgroepen

Onderdeelcommissies en werkgroepen zijn er vaak voor bepaalde thema’s, denk aan een arbocommissie of een financiële commissie. Medewerkers kunnen op deze manier betrokken zijn bij en kennismaken met de medezeggenschap via een bepaald thema, zonder dat zij meteen plaats moeten nemen in de ondernemingsraad. Dit zorgt ervoor dat er een grotere groep medewerkers betrokken is bij de medezeggenschap.

Verkort de zittingstermijn van OR-leden

Vaak zitten OR-leden vier jaar in de OR, door deze termijn te verkorten is een lidmaatschap voor veel personen aantrekkelijker. Zo hoeven zij zich niet voor een lange tijd ergens aan te binden.