Nieuws
Publicatiedatum: 4 juni 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

Eerste Kamer kritisch over versterken rol OR beloningsverhoudingen

De Eerste Kamer heeft afgelopen week antwoord ontvangen op kritische vragen die zij stelde over de voorgestelde wetswijziging van artikel van artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De voorgestelde wijziging zorgt ervoor dat uw bevoegdheden als ondernemingsraad wat betreft de beloningen van bestuurders flink worden uitgebreid. Organisaties met meer dan 100 werknemers worden namelijk verplicht om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad. Vandaag, 5 juni 2018, zal de Eerste Kamer de nadere procedure bespreken. Zo bleek afgelopen week uit de Memorie van antwoord van Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Effectiviteit moet nog blijken

Al in januari dit jaar stemde de Tweede Kamer in met deze wetswijziging. Op dit moment verplicht artikel 31d WOR de bestuurder al om de informatie (schriftelijk) te verstrekken, maar de verplichting tot overleg hierover is niet expliciet. Alhoewel Koolmees toegaf dat het nog maar moet blijken hoe effectief de wetswijziging zal zijn, vindt hij het toch belangrijk deze stap te zetten. De regering wil hiermee het gesprek tussen de ondernemingsraad en bestuurder meer ondersteunen dan nu het geval is.