Nieuws
Publicatiedatum: 10 april 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Goede medezeggenschap begint met diversiteit

De OR moet bovenal een goede afspiegeling vormen van alle medewerkers. De Sociaal Economische Raad, die mede als taak heeft de medezeggenschap te bevorderen, merkt ‘diversiteit en representativiteit’ aan als eerste van elf kenmerken van goede medezeggenschap. Als er in een organisatie relatief veel uitzendkrachten werken, zou dit in de samenstelling van de OR terug te vinden moeten zien.

Naast diversiteit en representativiteit zijn er nog de volgende 10 uitgangspunten:

  • Democratisch mandaat
  • Betrokkenheid van medewerkers
  • Passende structuur
  • Gelijkwaardigheid
  • Gemeenschappelijke visie
  • Bewustzijn rol en taak
  • Kennis en kunde
  • Elkaar beïnvloeden via dialoog
  • Draagvlak en co-creatie
  • Intrinsieke waarde

De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER heeft de elf uitgangspunten in een brochure toegelicht voor zowel OR-leden als bestuurders en toezichthouders. Ieder uitgangspunt bevat een toelichting en een praktijkvoorbeeld. Download hier de brochure en bespreek de elf uitgangspunten met de OR en de bestuurder door om te kijken waar u uw medezeggenschap kunt verbeteren.