Nieuws
Publicatiedatum: 26 mei 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Krappe voldoende voor OR

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 blijkt dat de Nederlandse werknemers gematigd positief zijn over de belangenbehartiging door de OR. Het gemiddelde rapportcijfer voor de OR, medezeggenschapsraad of andere personeelsvertegenwoordiging binnen de organisatie is een 6,4., een krappe voldoende dus. Vrouwen zijn gemiddeld genomen iets positiever over de medezeggenschapsorganen dan mannen. Vrouwen geven het medezeggenschapsorgaan in hun organisatie gemiddeld een 6,6, terwijl de mannen uitkomen op een 6,2. De cijfers verschillen per sector. De horecasector scoort met een 5,9 het slechts. In de gezondheids- en welzijnssector scoort de OR het hoogst met een gemiddeld rapportcijfer van 6,7. Opvallend was ook de score van de jongeren. We lezen vaak dat jongeren geen interesse hebben voor medezeggenschap. De groep werknemers van 15 tot 24 jaar geven het hoogste cijfer, namelijk 6,7. De groep ouderen van  55-64 jaar zijn minder positief met een gemiddeld cijfer van 6,5.