Nieuws
Publicatiedatum: 16 februari 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Meer fusies en overnames in 2014

Er vonden vorig jaar veel meer fusies en overnames plaats dan in 2013. Het aantal fusies en overnames steeg met 13% naar 387. Organisaties moeten zich houden aan de Fusiegedragsregels van de SER. De regels zijn opgesteld om de belangen van werknemers te beschermen. Zij moeten hun plannen voor een fusie of overname doorgeven aan de SER. De werkgever moet de vakbonden als de OR tijdig op de hoogte stellen van de fusieplannen, zodat zij nog wezenlijke invloed hebben op het besluit. De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht.