Nieuws
Publicatiedatum: 31 oktober 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Nieuwe SER-richtbedragen OR-scholing

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zojuist de nieuwe richtbedragen voor de scholing van leden van de OR en hun commissies voor 2018 vastgesteld. Dit jaar is het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad vastgesteld op 1.000 euro (exclusief btw), dat is een kleine stijging van € 5 vergeleken met vorig jaar. Daarentegen is het budget voor een cursus met open inschrijving juist gedaald van € 170 naar € 165.

In de prijs in begrepen?

De tarieven bij maatwerk zijn exclusief btw en accommodatiekosten, omdat de accommodatie een keuze is: bij de OR zelf, bij de trainer, of ‘op de hei’. Bij open cursussen is het richtbedrag exclusief btw, maar inclusief accommodatiekosten. Alle kosten voor voorbereiding, uitvoering, nazorg, cursusmateriaal en zelfs reiskosten van de trainer zijn inbegrepen in deze tarieven. Heeft uw OR 13 of meer leden, dan kunt u kiezen voor een tweede trainer bij maatwerk en mag het dagdeeltarief verdubbelen tot € 2.000.

Offertes vergelijken

De SER stelt elk najaar de richtbedragen voor het jaar erop vast op basis van het advies van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. Het gaat niet om verplichte tarieven, maar om bedragen die opleiders ‘redelijkerwijs’ aan een OR mogen doorberekenen. De tarieven zijn gebaseerd op wat opleidingsinstituten met een zogenaamde SCOOR-registratie in de praktijk in rekening brengen. Vergelijk offertes van opleiders dus altijd even met de richtbedragen. Zijn de geoffreerde prijzen hoger, vraag de opleider dan ten minste om een goede uitleg.