Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Ondanks grote herstructurering advies OR onnodig

Een ontslagen medewerker van Bravilor stapte naar de rechter, omdat ze haar arbeidsovereenkomst hersteld wilde hebben. Ze voerde onder meer aan dat de ondernemingsraad niet was geraadpleegd over haar ontslag, terwijl er sprake was van een grote herstructurering van de organisatie. De rechter was het echter eens met het UWV dat al eerder de ontslagvergunning had verleend: het ontslag van de medewerkster betreft een individueel geval. Om die reden hoeft de OR niet te worden geraadpleegd, zo bleek onlangs uit uitspraak van rechtbank Noord-Holland.

Artikel 25 WOR

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de bestuurder advies aan de OR moet vragen als het een belangrijke inkrimping, wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden van de organisatie betreft. De kantonrechter oordeelde dat hier in dit geval geen sprake van was, omdat slechts een klein aantal medewerkers door de reorganisatie getroffen werd. Bovendien was voor de overige vervallen arbeidsplaatsen sprake geweest van vrijwillige beëindiging van de betreffende arbeidsovereenkomsten, natuurlijk verloop en herplaatsing van de betrokken medewerkers.