Nieuws
Publicatiedatum: 1 december 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Onderhandelen

OR PostNL verliest rechtszaak over gelijke behandeling

De OR van PostNL heeft een rechtszaak tegen de directie verloren. De OR had geëist dat de 18.000 postbezorgers, die minder goede arbeidsvoorwaarden hebben dan de ‘oude’ 1.700 postbodes, straks ook recht hebben op doorbetaalde pauzes, reistijd als werktijd en een vergoeding woon-werkverkeer. Zeker omdat ze door verdere bezuinigingen langere diensten krijgen en hun post moeten ophalen in depots die verder weg liggen. De Ondernemingskamer heeft de eisen van de OR verworpen omdat de eigen cao voor de postbezorgers die ruimte niet biedt.

Eisen van de OR

Door de dalende postvolumes is PostNL genoodzaakt te bezuinigen. Daarom wil PostNL het aantal postdepots verminderen en de bezorgwijken van de postbezorgers vergroten. Tot nu toe lopen postbezorgers gemiddeld twee uur per dienst in hun eigen wijk, hebben ze geen recht op doorbetaalde pauzes en moeten ze hun sanitaire stop thuis maken. Straks is hun gemiddelde diensttijd net iets meer dan vier uur, zijn hun wijken veel uitgebreider en moeten ze hun post uit een gemiddeld vijf minuten verder weg gelegen depot halen. Ook een tussentijds toiletbezoek zal meer tijd kosten. Vandaar de eisen van de OR om de arbeidsvoorwaarden meer in lijn te brengen met die van de postbodes.

Oordeel rechter

De Ondernemingskamer ziet dat anders. Er is een groot verschil tussen postbodes en postbezorgers en beiden hebben een eigen cao. Die van de minder betaalde postbezorgers is een zogenaamde ‘standaardcao’ en daarbij mag niet (tussentijds) van worden afgeweken. Er staat bijvoorbeeld in dat er geen recht is op betaalde pauzes. De OR had dat ook vooraf moeten meenemen in hun advies, want nu vroeg ze het onmogelijke. Pas bij de volgende cao-onderhandelingen is het weer onderwerp van gesprek. En dat gesprek is niet tussen OR en directie, maar tussen vakbonden en directie in dit geval. De Ondernemingskamer wees daarop alle verzoeken van de OR af.