Nieuws
Publicatiedatum: 23 april 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Politiek primaat overtroeft adviesrecht ondernemingsraad

De ondernemingsraad van de Politie Oost-Brabant probeerde middels een negatief advies de verhuizing van een afdeling tegen te houden. Toen de bestuurder kenbaar maakte alsnog uitvoering te geven aan het voorgenomen besluit, stapte de OR naar de Ondernemingskamer (OK), maar kreeg wederom het deksel op de neus. De verhuizing van de afdeling van de nationale nolitie valt onder het zogeheten primaat van de politiek, aldus de OK. Artikel 46 WOR bepaalt dat bij een organisatie waar uitsluitend sprake is van publiekrechtelijke arbeid, het beleid en de uitvoering hiervan buiten het overleg-, instemmings- en adviesrecht van de ondernemingsraad valt. Zo bleek afgelopen week uit uitspraak van de Ondernemingskamer.

Negatief advies

De ondernemingsraad adviseerde negatief vanwege de kosten, ongeschiktheid van de locatie en het feit dat het grootste deel van de medewerkers niet wil verhuizen. De bestuurder gaf vervolgens toch uitvoering aan zijn besluit, de locatie was in samenspraak met ketenpartners besloten en bovendien zouden de arbeidsomstandigheden in de andere locatie niet voldoende zijn. De OR vond het besluit ongemotiveerd, maar daar had de OK geen boodschap aan. Het besluit is ‘gericht op het beleid ten aanzien van en de uitvoering van de politietaak’.

Beroep tegen besluit onmogelijk

De bestuurder had in dit geval de ondernemingsraad dus geen advies hoeven vragen. Artikel 32 lid 4 WOR bepaalt dat, als de ondernemingsraad een bovenwettelijk recht op advies wordt gegeven, vervolgens de regels uit de WOR gelden aangaande adviesrecht. Helaas voor deze OR is het politiek primaat echter een uitzondering. Extra adviesbevoegdheid toekennen mag wel, maar de ondernemingsraad kan vervolgens geen beroep instellen bij de Ondernemingskamer.