Nieuws
Publicatiedatum: 14 juni 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Register voor gekwalificeerde MZ-opleiders

De scholingsmarkt voor medezeggenschap staat op het punt te veranderen. Per 1 januari 2013 verdwijnt namelijk de GBIO-subsidie. Met het wegvallen van de subsidie verdwijnt ook de controle van het GBIO op de kwaliteit van de scholingsinstituten. Daarom is per 15 mei 2012 het Register voor Medezeggenschapsopleiders opengesteld. Trainers van medezeggenschapsorganen kunnen zich via de website www.mz-opleiders.nl laten registreren. Het maakt niet uit of de trainers zelfstandig werken of voor een scholingsinstituut. Door middel van het register kunt u als OR-lid controleren of de training die u wilt volgen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.