Nieuws
Publicatiedatum: 4 januari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Reglement leidraad voor handelen OR

De inhoud van het OR-reglement is minder vrijblijvend dan u wellicht denkt: de WOR schrijft voor wat er ten minste in elk reglement moet staan. Een belangrijk onderdeel is de verkiezingsprocedure. Zo dient u volgens de Wet op de Ondernemingsraden (artikel 9-11) de kandidaatstelling vast te leggen, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag. Ook de omvang (artikel 6) en de zittingsduur (artikel 12) van de OR dient u vast te leggen in het OR-reglement. Het OR-reglement is daarmee een leidraad voor uw handelen.

Personen- of lijstenstelsel
Leg in uw OR-reglement vast van welk kiesstelsel u gebruikmaakt: lijstenstelsel of personenstelsel. Bij een lijstenstelsel brengen de kiezers één stem uit voor een lijst van personen met hetzelfde programma. Bij een personenstelsel kunnen de medewerkers kiezen uit op individuele kandidaten, waarbij het aantal stemmen vaak gelijk is aan het aantal zetels. Over het algemeen hanteren grote ondernemingen en instellingen vaak het lijstenstelsel. Enerzijds omdat verschillende vakbonden vaak hun eigen lijsten inbrengen, anderzijds omdat de OR’en zo groot zijn, dat er wel heel veel stemmen per medewerkers moeten worden uitgebracht.

Omvang en zittingsduur
De omvang van de OR hangt af van het aantal werkzame personen in de onderneming: hoe meer werknemers, hoe meer OR-leden. Zo zijn er in een onderneming met 50 tot 100 personen 5 OR-leden, maar bij een onderneming met 1.000 tot 2.000 personen al 15 OR-leden. De zittingsduur is standaard 3 jaar. In overleg met uw bestuurder kunt u van deze standaarden afwijken. Ook dat legt u vast in het reglement. Tip: een oneven aantal OR-leden kan voorkomen dat er geen besluit genomen kan worden als de stemmen staken.