Nieuws
Publicatiedatum: 20 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Scholing

SER: alle scholing en gelden op een rij

Alle vormen van scholing voor (bijna) werklozen en alle geldpotjes die scholingsinitiatieven naar werk stimuleren moeten in één overzicht komen. Volgens SER-voorzitter Mariëtte Hamer is er snel in- en overzicht nodig om alle werklozen door corona snel met extra scholing aan nieuw werk te helpen, aldus het Financieele Dagblad op 16 november 2020.

Inspanningsplicht

Organisaties die gebruik maken van de NOW-regeling hebben de plicht om zich in te spannen voor bij- of omscholing voor werknemers die hun baan kwijtraken door de coronacrisis. Aan initiatieven en geldmiddelen ruim voldoende, maar het overzicht ontbreekt. Volgens Hamer is dit van groot belang voor het kunnen toetreden of blijven participeren op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis is dit nog extra duidelijk geworden.

Advies

De SER komt in haar eigen advies over het scholingsaanbod, gepubliceerd op 16 november 2020, met het idee voor een digitaal portal. Het portal zou ook een overzicht moeten hebben van alle budgetten die beschikbaar zijn om scholing te betalen. Dit zou vooral handig zijn voor de kleinere werkgever, die vaak minder middelen en mankracht heeft om actief in te zetten op scholing voor werknemers.

OR

De ondernemingsraad heeft een belangrijke bij scholing van werknemers. U bent degene die in de gaten houdt of de bestuurder zijn inspanningsplicht voor het stimuleren van om- en bijscholing voor werknemers tijdens het ontvangen van NOW nakomt. Lees meer in onze FAQ over scholingsaanbod en de rol van de OR.